Om oss

Vi er en bistandsorganisasjon som holder til i Livingstone, Zambia.

 
Vi er;

En rettighetsbasert organisasjon

Gir folk kunnskap om deres rettigheter når det gjelder utdanning og rett til et liv i verdighet

Å kjenne menneskerettighetene og arbeide for å oppnå disse er nökkelen til likhet og samfunnsdeltakelse

RN forandrer menneskers liv

RN hjelper folk til å hjelpe seg selv

RN får folk til å tro på sine egne menneskelige og naturgitte ressurser

RN bygger selvrespekt og tro på egne evner

RN får folk til å forstå eget potensiale

RN bygger stolthet over folks tiltak for å möte grunnleggende behov

RN framskaffer informasjon til lokalt igangsatte prosjekter, og om hvordan slike kan vokse og forbedres

RN oppmuntrer til lokal igangsetting av prosjekter

Dette er hva vi gjör: Response Networks primäre programområde er å legge til rette for lokal selv-hjelp gjennom oppmuntring og informasjon.
I tillegg er det fire underliggende programområder;

- Trening i kapasitetsbygging av lokalsamfunn, etter forespörsel fra og finansiering av samarbeidspartnere

- Bygging av klasserom etter forespörsel fra og finansiering av samarbeidspartnere

- Utdanningsstøtte til foreldreløse jenter fra samarbeidspartnere og enkeltpersoner

- Nettverksbygging for å fremme selv-hjelp

De underliggende programområdene har vokst til å bli en større portfolio for Response Network  i budsjettmessig sammenheng enn vårt primære program. De sekundære programmene supplementerer og styrker imidlertid vårt arbeid med tilrettelegging av selvhjelpstiltak  med tiltrengt trening  av lokalsamfunn, klasserom og utdanningsstøtte for trengende.

Response Network har hovedkontor i Livingstone i Sørlige Zambia, og besøker landsbyer over hele landet hvor vi holder motivasjon´- og informasjonsmøter om hvordan lokalsamfunn kan starte sine egne selvhjelpsaktiviteter basert på egne menneskelige og naturgitte ressurser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte i 2015

Håkon Spigseth – Direktør

Pierce Sianduwa – Assistent trening offiser

Frayor Chabauni – Sekretær

Mutukwa – Vise Direktør

Arnfinn Soli –  Frivillig

Kaz Mwangala- Kommunikasjons offiser

Caleb Chabauni- Byggnings Offiser

Elizabeth Banda- Sponsorkoordinator

Mutinta Chingobe- Regnskapsfører

Florence Choongo- Registrering Offiser

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>