Community School

Du har en utfordring; – det er alt for mange barn i ditt nabolag som ikke går på skole fordi det ikke er plasser nok på den lokale skole, eller fordi de ikke har råd til  skoleunuiform, eller p.g.a. stor avstand til skole. Derfor vil disse barna senere möte vanskeligheter som illiterate voksne i et moderne samfunn. Therefore these children will be facing a difficult future as illiterate adults in a modern society. Du kan kanskje spörre; er det mulig for oss å starte vår egen skole når vi ikke har penger?  Manualen om hvordan starte en lokalskole forteller deg hvordan !


Community School manual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>