Sponsor programmet

Sponsored girls being taught about Gender, Human rights and Health Education.

Dette programmet handler om ungdommer som på frivillig grunn hjelper lokalsamfunn slik at jenter får adgang til utdanning.

Programme har et styre av eldre jenter, og skaffer utdanningsstötte til foreldrelöse jenter som ikke har noen til å betale deres skolepenger. De fleste av jentene har blitt foreldrelöse som et resultat av HIV/AIDS epeidemien som har berört ca. 30 % av voksne i Livingstone. Jenten i Living-stone gir tilbake til lokalsamfunnet for denne utdanningsstötten de  har fårved å hjelpe gamle folk ved Maramba Gamlehjem (en bydel ca. 5 km fra sentrum) ved å vaske og rengjöre hjemmet og omgivelsene. Gamlehjemmets styre skaffer tilveie nödvendige rengjöringsamidler for dette.

Samling holdes to ganger i året og  behandler emner som bernemishandling, barns rettigheter, HIV/Aids  helsetiltak, av-orming etc. Jenter som har fullfört 12 klasse og som har sluttet seg til Response Network tar seg av den daglige driften som frivillige.

Programmet er avhengig av donasjoner og finansiering  fra enkeltpersoner. Slike sponsorer fra fem land ga i 2010  slik utdanningsstötte til 600 jenter. Behovet er imidlertid veldig stort, og for svärt mange jenter finnes ikke midler nok til stötte slik at de ikke får fullfört sin skolegang.

En donasjon på  US$ 250 betaler for utstyr, uniform, sko og skolepengerforett år for videregående elev. En barneskoleelevtrenger US $ 150.

Innbetaling i  Norge: Kto nr 71866637037
FRa andre land til denne konto:
BIC   DNBANOKK IBAN no. NO22 71866637037.
Kontoens navn er Response Network.

Kontaktadresse: Response Network,

Post office Box 60393, Livingstone, Zambia.
Tel: 260 213 320491
Fysisk adresse:  Response Network, Plot 215 Limulunga Road, Livingstone, Zambia.
Website:  www.responsenetwork.org
Email:  frayor@responsenetwork.org

Hvordan söke utdanningsstötte

Kom til Response Networks kontor å fortell din historie.

Hvem kan söke:

Foreldrelöse som trenger utdanningsstötte kan komme til Response Network.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>