Partnere og donorer

Så langt samarbeider og støtter følgende samarbeidspartnere Response Network:

Finansiering og samarbeid:

Norad  www.norad.no/
Kirkens Nödhjelp www.nca.no/
Norges Olympiske og Paralympiske C´kommitte og Norges Idrettsforbund  www.idrett.no/t2.aspx

Academic Work, Sverige   www.academicwork.se/

Følgende donorer støtter noen av de gode tiltakene som lokalsamfunnene har startet i landsbyene.  Dette er støtte til lokalskoler og inntektsgivende yrkestreneing.
Academic Work, Sverige  - www.academicwork.com
Hoppern skole ,Norge www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=5228&AId=1094
UNILABS, Norge – www.capiodiagnostikk.no
Gran Ungdomsskole, Norge – www.gran.ungdomsskole.no
Andebu Ungdomsskole, Norge – www.andebu-ungdomsskole.no
Kari Ballangrud, Norge.
Lars Bjørke, Norge

Hoppern Skole, Moss, Norge

Lions Club, Malvik, Norge

Lars Solheim, Norge

Tor Elden, Norge

Astrid and Trond Raddum, Norge

Rotary finansierer boring etter vann for mange lokalskoler og snekkerverktöy og utstyr til snekkertreningsklubber.

Response Network og Oslo University Collage samarbeider om relevant froskning innen våre valgte lokalsamfunn. www.hio.no/content/view/full/4563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>