Våre program

Programmer
Landsby selvhjelp er vårt hovedfokus. Fra 2005 til 2011 har Response Network tilrettelagt landsby programmer i mer enn 600 landsbyer. Disse landsbyene har begynt ~ 3.000 selvhjelp klubber med ~ 60.000 medlemmer som har bygget tillit, kunnskap og ferdigheter og bedret sin livssituasjon. Landsby programmene kjøres gjennom en kombinasjon av oppmuntring og informasjon. Det starter med et landsby møte hvor en dyktig tilrettelegger motiverer samfunnet å starte selvhjelpsvirksomhet. Disse møtene er ofte høyt verdsatt og fører til massemobiliseringer av lokalsamfunnene. Deretter holder vi et møte som er en målrettet prosjektplanlegging (GOPP) workshop for å informere om selvhjelpsmanualer og metodikken. Lokalsamfunn er nå myndige til å starte egne selvhjelpsvirksomhet basert på deres behov. Response Network arrangerer seminarer, oftest under et tre, som hjelper kommunene med å finne løsninger på utfordringene og gi ytterligere oppmuntring og informasjon.

Dette gjør det mulig for kommunene å drive sin egen utvikling. Lokale frivillige og kontaktpersoner sikrer deltakelse og engasjement og følger opp resultatene. Response Network gjennomfører workshops, motiverer og gir informasjon etter behov over en periode på to år. Vi bruker Selvhjelps Håndbøker som en base for landsbyen programmer. Håndbøkene gir detaljert informasjon om hvordan å starte og drive selvhjelpsklubber innen f.eks samfunnet skole, voksen leseferdighet, ferdighetstrening, kjenne dine rettigheter, kvinners rettigheter, helse og ernæring, organisk vekst, HIV / AIDS, barn med spesielle behov og sport.
Landsbyer velger selv hva selvhjelp klubbene skal begynne og hva håndbøker for å bruke.

Les mer om, eller last ned våre manualer.
I tillegg til de faste programmene, vil vi også legge til rette for fire utvidelser tinkludert I landsby programmer.
- Vi knytter lokalsamfunn til givere som gir skolen byggemateriale til samfunn som har vist engasjement for å etablere en skole. Først når samfunnene har etablert en skole og organisert og laget nok mursteiner, vil Response Network og deres partnere sponse dem med resten av byggematerialene for å bygge en skolebygning.

- “Kvinner i Governance Program” utdanner kvinner på deres rettigheter, oppmuntrer og oppfordrer dem til å delta i tradisjonelle, politiske og religiøse styringsstrukturer.

-”Utvidet Sports Program” oppfordrer landsbyer for å sette opp strukturerte idrettslag i sine landsbyer og inkludere personer med nedsatt funksjonsevne som et middel til “Kicking AIDS Out”.

- “Women’s Selvhjelp Gruppe for Lagre og Borrow”, gjør det mulig for fattige og svake kvinner til å ta et lån fra sparte penger i gruppen, for å starte en handling